Szigeti Jenő

Világi egyetemre, az ELTE-re lelkész édesapja miatt nem vették fel, igaz másfél évig azért csak bejár vendéghallgatóként a magyar-történelem szakra. 1956 után négy évig tanul az adventista teológián, majd jön az evangélikus teológia, azután megnősül, majd 1967-ben felszentelik lelkésznek. 1978-ban doktorál a Debreceni Református Teológiai Akadémián, 1979-ben pedig egy egyéves ösztöndíjjal pallérozódik tovább „a világ legjobb adventista teológiáján, az Andrews Egyetemen az Egyesült Államokban”.